Жер-Ана күні-түні отқа оранып,

Мәншүк қызың пулемёт қолға

 алып.

«Ел үшін!», «Отан үшін!» деген

сөзді,

Ұран қылып  қызыл туын қолға

алып.

Жеңіс үшін ұмтылды жықпай туын,

Елді жаудан қорғады азаттықтың.

Опат болды ел үшін Мәншүк

қызың,

Елін жаудан қорғаған батыр

 қызың.

Даңқысың даламыздың  дара

 қызы,

Майданда ерлік еткен  батыр 

қызы.

Мәншүктің қаһармандық салған ізі,

Ел есінде мәңгілік қалған ізі.

Зеңбіректер сілкінтті жердің жүзін,

Снарядтар оқ боратып қақты

ызың.

Ақтық демі біткеше тайсалмаған,

Ер тұлғалы көрдім мен қазақ

қызын!

Нұрбек АҚТАЙ,

№189 орта мектептің оқушысы