Танакөз Толқынқызы. «Дұға»

Танакөз Толқынқызының «Дұға» атты шығармасы