Қызылорда облысыәкімініңқолдауымен Қызылорда облысы«Ақпараттықтехнологияларорталығы» КММ және Қорқыт ата атындағы Қызылорда университетікәсіпкерлік орталығының ұйымдастыруымен 2023 жылдың 8-9 желтоқсан күндері«InnoFest» Qyzylorda 2023 инновациялықжобаларфестиваліөтеді.

InnoFest Qyzylorda 2023  мақсаты– облыстұрғындарыныңIT-саласынақызығушылығынарттыру және инновациялық IT жобалардықолдау. Жаңа перспективалыинновациялық IT жобалардыанықтауға, жаңа жобажасауғаидеясы бар, бірақ оны жүзеге асыруға ресурстарыжеткіліксізқатысушыларғамүмкіндікбереді. Қатысушы өз жобасыніске асыру үшін команда жинаумүмкіндігінеие болады. Фестиваль форматы бойынша біртәулікішіндекомандалық жұмыс нәтижесінде тек идея болған жобапрототипкеайналады.

Инновациялықжобаларбайқауы«Smart city», «Контент&дизайн», «Кино&видео» бағыттарынқамтиды. «Smart city» бағыты – ақылды қала жасауғабағытталғанинновациялықIT-жобалар мен шешімдергеарналғанжобалар, «Контент&дизайн» –  цифрлы контент және дизайн бағытындағыжобалардықабылдайды, ал «Кино&видео» бағытыныңережесінесәйкесқатысушыларберілгентақырыптар бойынша 2 минуттанаспайтынбейнероликтүсіруқажет.

Фестивальдіңжүлде қоры – 3 000 000 теңге. Сондай-ақүздікжобалардытаныстырғаноқушыларғабілімгранттарытабысталады.

InnoFest Qyzylorda 2023 – 24 сағаттың ішінде өміріңді өзгерт!

 

Өзге де жаңалықтарды оқу үшін Telegram арнамызға жазылыңыз!